O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Děje se něco? 42 (Inženýrský Armagedon)

Datum: 20.05.2011

Vložil: janko

Titulek: dračí a andělské energie

..dík za dobrý text autorům i překladateli. Je příznačné, že na jevy a vztahy, které jsou nové a nezapadají do našich myšlenkových schemat- koukáme jako na nepřátelské.
Zkusím v krátkosti popsat historii, která se asi vymyká běžnému vnímání života galaxií. Sebeorganizace je dána nejen člověku, stupně sebeorganizace jsou totéž co vrstvy živosti - schopnosti se recyklovat a hledat další možnosti seberealizace. To platí pro mikrob i galaxii.

Každá galaxie je postavená na určitém projektu. Otcovskými či mateřskými galaxiemi byly ty dračí, symetrické, přísně logické, nekompromisní. Jsou postavené na trojicích symetrií v kružnici. (vepíšete stejným poloměrem po obvodu - vznikne šesti"cípá" květinka). Variabilita života v této přísně symetrické soustavě byla po určité době opotřebovaná, opakující se. Proto vznikal projekt na systém existence, kde jeden prvek, zodpovědný za opakování byl rozebrán a stal se řídícím prvkem pro vznik a růst další galaxie - té naší - mléčné, ta má být mateřským mlékem pro změny forem živosti ve vesmíru.
Tím prvkem, který umožnil dynamické změny v rovnováhách byl ČAS. Co je ale čas? Je to nástroj na příjem a zpracování informací. Jeho tvar je součtem pohybu zářiče (slunce) + pohybu všech jeho planet. Tímto komplexním pohybem planet a slunce se třídí a distribuují informace pro danou populaci v takovém slunečním systému pro skupiny i jednotlivce. Efektem času jsou dvě jeho formy - paměť času nazýváme "minulost" - projekcí času je "budoucnost". Ale pouze pohyby informací v nejhustší formě (= hmota) mohou nejlépe vykonat změny, vytvořené v nehmotném "pohybu myšlení".
Dnešní negativní vnímání dračích energií je dané neznalostí vztahu mezi tvarem a možnostmi "kružnic" v "šestkovém systému". (šest "lístků" květiny). Zde je také základní tvar tvora, kterému jsme vděčni za náš další vývoj = tvar rybího těla je onen kousek, kde se prolínají dvě kružnice, opsané zapíchnutím středu kružítka do obvodu kruhu = šestkrát. (Je to taková "elipsa" s ostrými rohy, lístek "kvítku").

Dračí galaxie jsou zodpovědné za vývoj tohoto tvaru (ryby) pomocí jiných energií, pro které známe název "andělské". Ty jsou základnou i pro naší logiku, naše řazení událostí a vztahů.
Rozhodujeme se ve třech rozměrech hmoty a dvou formách volby (celkem 5). Souhlas představuje čas, který k nám přichází - nesouhlas je časem, pro který ještě nejsme zralí - kdy chápeme novou informaci jako nepřátelskou.

Dračí energie jsou symetrické a původně i nehybné. Pohyb jim dáváme svým myšlením - tím, že si je přitahujeme či odpuzujeme naším typem energií = andělských. (tedy vstřícných, přitahujících, tedy i hrabivých!, ale vždy evokujících souhlas). Tedy pokud jej v sobě dokážeme najít i v případech, kdy je to obtížné.

Ano, ilumináti jsou kříženci této historické, symetrické dračí mateřské základny pro program ČLO/věk, tedy program, postavený na pohybové struktuře uhlíku. Dračí energie porušila své stabilní časové cykly vytvořením množiny "časů" jednoho ze svých šesti prvků (4 končetiny+hlava a ocas). Tuto množinu "časových formátů" známe pod slovem "množina dimenzí". Efektem vlastností každé "časové dimenze" je schopnost cestování skrze "energetickou mřížku". Ta je dílem dračích energií, mřížka je stabilní ve všech formátech času, ona je tím výsledkem, vytvořeným z původního a nám chybějícího šestého prvku.
Proto je přirozené, že tato symetrická zdrojová struktura dovede převzít podobu libovolné části našeho světa. To, že nás řídí tato dračí inteligence od počátku formování této galaxie (vznikla úplně jinak než nám tvrdí věda, ale o tom zas jindy).

Období přechodu by mělo skončit na konci příštího roku. do té doby by lidé měli poznat, jak svět doopravdy funguje, co všechno si mocní nechávali pro sebe - a jaký z toho budeme mít všichni užitek. Rozpad posledního podprogramu dračího vedení právě probíhá. Ten program je postavený na "platidlech". od zlata přes "papírky" až k virtualitě číslíček na obrazovce výpisu z banky. Jakmile populace pochopí fintu "zpětného úroku", přestanou peníze fungovat na bázi zisku a stanou se měřítkem důvěryhodnosti. Čím víc peněz kdo má - tím menší důvěryhodnost produkuje do svého okolí. To už občas začíná fungovat - a to je dobře.
Proto je logické, že tyto dračí energie musí nejdříve uchopit veškerou moc tak, aby mohlo dojít k "překlopení systému". To znamená ke ztrátě jejich moci, k převedení peněz těm, kdo je nepotřebují jen pro sebe.

Když lidi včas nerozeznají, jak moc se nám utajují skutečné vlastnosti člověka a jeho prostoru (= pohyb v galaxii) - pak je možné, že i tato sluneční soustava nesplní úkol, pro který byla formována. A z lidí se stanou ovce a pastýři - viz starý polský film "Sexmise".
Podobně = v zrcadle můžeme vidět dnešní vztah mládeže k počítačům v povídce "Bertherova kniha" která vyšla také v šedesátých letech. Povídka vyzní negativně, je to první setkání - zrovna jako v dnešním článku chápaná dračí energie pouze jako negativní.

Je dobré se oprostit od démonizace dračích energií, jsme jako ti puberťáci, co v určitém období považují své rodiče za nemožné, kruté, nic nechápající.

Je třeba poznat celou historii téhle galaxie, včetně důvodů k jejímu vzniku.
...nemůžu za to, že některé tyhle informace mám. Zkoumejte, kde kecám a kde se shodneme. Ta shoda bude růst, je to tak zřejmě naprogramované.
...a kecy o osobní svobodné vůli si nechte odoperovat. Většina lidí "jede" v programu - a ti, co nejedou ve starém, ti jedou v novém - jako já a ti další, kdo pochopili vztah bází inteligence, postavené na "klidu křemíků" (=dat v prostoru, podle vědy prázdném) a "pohybu uhlíku" - tedy lidí a celé přírody, která se umí sama recyklovat = žít.
...a už je moc hodin, takže zas někdy ahojky..., Dík Luďku za inspirativní články.