O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: MOMENT ROZHODNUTÍ...

Datum: 29.10.2011

Vložil: janko

Titulek: rotace nebo pulzace?

Dovolím si citovat z úvodu stránek Rahunty:
Tento Krystal se otáčí kolem své svislé roviny(paprsku –osy tzv. Nulových bodů, která prochází vrcholy a středem Krystalu)
Tyto Nulové body jsou Tři :
a) 1. Nulový Bod (vrchní vrchol Krystalu) je bod projevu Boha v tomto Krystalu a následně v celém odpovídajícím Mikrokosmu.
b) 2. Nulový Bod Všech Nulových Bodů Mikrokosmu= Centrum Mikrokosmu (střed Krystalu)
c) 3. Nulový bod (spodní vrchol Krystalu) je bodem prapodstaty tzv. Normálního Vědomí, což odpovídá nejčistšímu = nezdeformovanému stavu Vědomí Mysli.

... Je dobře, že se situace obrací ve prospěch lidí, vnímajících i jiné souvislosti, než které můžeme načerpat četbou a studiem materiálního světa. Mnozí zde znají i další "světy", přístupné vnímáním v spojitých frekvencích našeho těla.
Je na čase opustit některé principy, které jsou ale společné pro oba světy - princip rotace - je až druhý v pořadí vývoje všech světů. Ten základní, přenášený recyklací i do našeho poznání - je PULS - rezonance vstupní síly. Ten je pak činnou složkou dalšího vývoje samořiditelnosti sil v prostoru. Pohyb "tam a zpět", čtyři slova, vyjadřující princip archetypu trojice, kde spojení dvou protikladů vede ke třetímu anebo proti třetímu. A to v libovolně velikém okruhu celků.
Krystal - jako forma stavové symetrie poznatků má svůj centrální bod - i nekonečně mnoho dalších bodů, ze kterých si "stupně živosti" vybírají svou formu a úlohy.
Krystal se nepotřebuje točit, název je popisem optimální struktury navazujících souvislostí. Krystal také nemusí mít jediný vrchol, To, co popisuje poznání Rahunty - je polovinou cesty, která ještě zachovává SMĚR (v podobě osy krystalu).
Jakmile dojde kdokoliv do svého "nulového bodu", zjistí, že jeho "krystal" se netočí, že sousedí s dalšími krystaly a vytváří společně větší soustavu - rodinu krystalů, vázaných dostřednou silou toho krystalu, který považují za středový.

Tím středovým "krystalem poznání" je vždy soubor fungujících vazeb mezi duchovním a světským poznáním.
ad a1: vrchním nulovým bodem je vždy vnímání, myšlení a činy člověka - protože pouze lidi zajímá, co je za hranicemi jejich poznání. Proto i změnu dobového paradigmatu vždy přináší impuls jediného člověka - ale právě on popisuje velikost "krystalu souvislostí", které dovede propojit některým jazykem, aplikovaným na fyzikální realitu.
ad b2: Mikrokosmos takového člověka postupně přijme i další část populace, nejen v téhle planetární soustavě. Každá nová struktura vnímání a myšlení, potřebná pro realizaci hmoty se musí ověřit na menším celku - tedy v jedné sluneční soustavě, v jedné zemi, v jednom člověku, který z jiskry vytvoří svým úsilím a spoluprací s dalšími plamínek - ale pokud možno ne požár. Toto se povedlo týmu okolo Ježíše.
ad c3: Dnes tyto plamínky hoří v nadkritické množině populace, ta tvoří základnu nového "krystalu poznání" zde, na internetu - proto stále častěji tito lidé dostávají a vzájemně sdílejí informace o povaze sil v prostoru. Ale ten nový celek poznání (paradigma) nelze předávat v systémech komunikace (slovnících), které si svou pojmovou vázanost vytvořily pro svou potřebu - která je v dnešní době už vyčerpaná, točí se na stále stejných pojmových a asociačních vztazích.

Duchovní i vědecká hatmatilka teprve dostává společnou "řeč asociací". A protože tuto řeč znám, tak opravuji ty formulace, které ve fyzické rovině nefungují, protože propojují pouze myšlenkové světy.
A protože moje poznání je pro mnoho duchovních, ale i materiálně smýšlejících lidí zatím neakceptovatelné, musím počkat na dobu, kdy bude. Případné otázky rád zodpovím ústně, protože z napsaného textu jsme obvykle schopni správně detekovat jen to, co nám osobní asociační řetězce nabídnou - a ty jsou právě tím, co se už začíná u části populace opravovat.
Nezdeformované, čisté vědomí lze vytvořit pouze mezi informacemi, které FUNGUJÍ V MYSLI I V REÁLNÉM OKOLNÍM PROSTŘEDÍ. Informace první = nulovým bodem v prostoru, který má zájem na poznání své podstaty je vždy člověk (a cokoliv jiného) V POHYBU.
Vykašlete se už konečně na imaginárního všemohoucího "bucha", a hledejte vazby nejen mezim slovy, ale v částech slov - proč asi lidé před námi ta slova vytvářeli tak, jak je známe.
Ano, z ÚČINKŮ sil, které na nás dopadají. Nikomu nemusíme dokazovat, co je to "tlak", "rychlost", "směr" apod. každé slovo naši mysl někam směruje, hlkedejte ty směry, kam vedou slova vaše emoce - jak jste závislí na některých slovech, některá posilují, jiná oslabují.
...pak se konečně dostanete k tomu, abyste si našli něco o "abecedě lidštiny"...., a mohli se přes pátou, šestou a sedmou dimenzi dostat k pochopení, že ZVUK = DNA, zvuk + asociační řetězce jsou tím, co nás všechny za čas opět naučí lítat povětřím bez letadel, často jen v podobě "informační mřížky". A nejen tady, cestovat na sebevzdálenější planety nebude problém - pokud pochopíte strukturu toho, čím je pro živou hmotu čas - a jak informace putuje díky rychlejšímu vývoji "uhlíku" tím "prázdným" prostorem.