O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (10.11.2011)

Datum: 11.11.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re.... co mi na tom vadí...?!

O oddělování hrubo hmotných, tedy nízkých (extrémních) vibrací se ví po celou dobu naší existence a tak jak byl sledován lidský sestup napříč epochami, které souvisejí nejen s duchovním, ale i z přirozeným pohybem planety, tak byl znám i vzestup, který zaznamenali Mayové. O tom všem by se dalo hovořit celé hodiny, a kupodivu po celou dobu pohybu planety v úrovni nejhustší hmotnosti, problém člověk nikoho nezajímal. Když se nyní v souvislosti se vzestupem, který je přirozeným procesem více nežli čímkoliv jiným, chystá oddělování zrna od plev, je tu pomocníků s odpuštěním jak nasráno. A kupodivu jako naschvál to není nikdo jiný, než nám známá stará jména ať už Sumerských, Egyptských nebo Babylonských bohů. Najednou však už žádný z nich není oním mocným židovským Jehovou, který žene lidi do válek a plení pastevecké osady, ale všichni letí na vlnách světla a lásky. Říkám si tak, kdy že se stala ona zázračná proměna, a co vše muselo být vykonáno a tyto mocné entity došli tak mocného a fenomenálního osvícení. Nějak mám stále pocit, že je lidstvo potřebuje mnohem méně, než se nám oni sami snaží vnutit.