O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: BlogSurfing 21 (Odhalenie antikrista)

Datum: 24.05.2012

Vložil: LK pro Ota

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: 13, vhľad

Oto, to cos napsal nyní je zcela v pořádku až na jednu věc... všichní stále straší s Egem. Co je Ego jako celek? Ego = Já a ještě přesněji je to Vědomí JÁ, které nás zaciluje do 3JT a V3JT (trojjedinného těla a Vědomí trojjedinného těla) Ego je ztotožnění se s toutou částí Vědomí a které se chová jako by bylo samostatnou jednotkou = pracovníkem na vinici. Nějak jsme ve svém Egu zapomněli na to že nejsme tím dělníkem na vinici co rozhoduje kolik dostane zaplaceno za svou práci na vinici.Majitel vinice určuje kolik a za co kdo co dostane(jednotlivé úrovně, roviny našeho 3JT. Majitel vinice = Mikrokosmu je 3JD, respektive V-3JD.... Takže Ego je pomocník ne pán, kdo má ve svých rukou Ducha svého pomocníka, ten se nemusí bát Ega, Ego je vyjádřením charakterově-volních vlastností v nižším aspektu... to je celé... takže nedémonizujme své Já , ale vkultivujme ho abychom přešli do stavu JÁ JSEM!