O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Rozhovor s PCH o významu mimořádné energie přicházející na Zemi 21.12.2012

Datum: 03.08.2012

Vložil: Hana

Titulek: náboženství a víra

Jsou dvě úrovně - NÁBOŽENSTVÍ je systém příkazů, zákazů, předpisů, s uměle vytvořenými bohy, kde každý krok mimo, i každá myšlenka mimo nařízený rámec, je označena za kacířství a jedinec je pak zavržen exkomunikováním, nebo zabit. Nástrojem, který tuto skupinu ovládá je strach a na špici společenství najdete skupinu deprivantů. (Deprivant je sociálně adaptovaný psychopat, jehož jediným cílem je pocit vlastní moci). Víra je zde otrokyní těchto dogmat. Náboženství je nenávist a nedůvěra, kde stále musíte dokazovat loajalitu "božstvu", respektive umělému řádu.

Naproti tomu VÍRA je svobodná. Můžete si věřit čemu chcete a jediné, co vám jde v patách jsou logické důsledky. Např. pokud věříte, že neexistuje gravitace, a skočíte z mostu, pak z vás bude placka. Věříte totiž nepravdě. Ačkoli jste se připravili vírou v nepravdu o život, bude vám s láskou vrácen a inkarnací se dostanete zpátky do koloběhu a doufejme poučeni o tom, co je a není pravda...Víra je láska a důvěra. Věřím, že pravidla života (božská pravidla) mi budou ozřejmena, já je pochopím a budu je s láskou bez pocitu omezení dodržovat. Nejen proto, že z jejich nedodržení nic nemám, z dodržení naopak ještě větší pocit lásky. Snad hlavně z úcty k Tvůrci a také sobě. Víra je pocit odpovědnosti, vědomí, že všichni jsme na duchovní úrovni spojeni, a tak bojovat s někým znamená bojovat sám se sebou...
Přístup do morfogenetických polí souvisí s vírou.
Bůh, mám ten pocit, jako tvořivá a bořivá energie zároveň, jako mužský i ženský princip v jednom, jako jednota energie a hmoty, je vševědoucí a vševidoucí. Jen člověk věřící v lásku může zvědět všechno, aniž by ho to zabilo. Člověk PŘEDSTÍRAJÍCÍ lásku je jako bez imunity. Jakákoli pravda nekorespondující s jeho iluzemi je pro něj smrtelná.
Když je v člověku málo lásky alias víry, pak intuice mlčí, kyvadlo nekýve, virgule je mrtvá.

Mnoho lidí ještě příliš vězí v hlavním náboženství současného světa. Setrvalým problémem se jeví vztah k penězům. Dokud jsou považovány za Boha a všichni se jim klaní a přinášejí jim oběti, láska, alias víra, šancí moc nemá...
Ale nikdo nepřikáže, že toho boha svého jediného je třeba svrhnout. Vykázat ho do patřičných mezí. Až to budete chtít udělat, koho se to týká, uděláte to.
Nebudete pro to ani lepší, ani horší. Jste jací právě jste. Jste na cestě.