O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Reakce na Zlatou dušička ze 13.11.2012

Datum: 15.11.2012

Vložil: Oto

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hadonos

33 Ježiš sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: Choď za mňa, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské.

(:-)

34 Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma!
:-)

35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život?

37 Za čo môže človek získať svoj život?

38 Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.

Učme sa, ak budeme milovať obláčik alebo strom, spoznáme pravú lásku:-)