O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Reakce na Zlatou dušička ze 13.11.2012

Datum: 16.11.2012

Vložil: Oto

Titulek: Re: Re: Re: re diskuse níže

Bol skutočne odvolaný ?
Alebo, ako najvyspelejší bol vyslaný ?
Niekto vie, ale ja to neviem!
Ježiš nie je jeho synom?
Nie je synom Hospodína?
Hospodin alebo v pravosláví a u grékokatolíkov Hospod (zo staroslovienskeho gospodin/gospod = hospodár) je v slovenčine (a obdobne v iných slovanských jazykoch) jeden z prekladov slova JHVH (Jahve) v Starom zákone. Slovo Hospod(in) má predstavovať Boha ako pána, ktorý nie je despotom, ale hospodárom.

Už končím :-)