O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Dávné proroctví, které již žijeme !

Datum: 19.05.2013

Vložil: LK všem

Titulek: Prosba

Prosím všechny co navštěvují naše stránky zde, abyste předali a žádali o předání všem co znáte tento článek. Pokud se do tohoto zapojíte podle svého uvážení, bude jen dobře, pomůžete sobě, své rodině a svým blízkým. Pomůžete lidem svého národa, zemí a celého Lidstva. Začala příprava na poslední střet mezi skutečným Dobrem a skutečným Zlem. Nikdo nezůstane ušetřen v tom, aby byl jen pozorovatel, bez toho, že by se přiklonil na jednu nebo druhou stranu. Zlo se chystá čipovat a zotročit svobodnou vůli. Pod pláštíkem jakoby krásných činů bude snaha lidstvo a člověka dostat pod vládu Temnoty. Není potřeba se bát a mít pocit, že jsme osamoceni v tomto boji.Kristus a jeho duchovní zástupy se ukáží = projeví včas tak viditelně, že už nikdy nebudete pochybovat. Nyní je na řadě Antikrist, který se projevil hmotně a začal svou práci, ale není tak mocný jak si myslí jeho stoupenci a již musel tolikrát změnit své záměry, že v svých slabých chvilkách běsní, ale je mu to málo platné.... za krátko bude mu malá celá planeta Země. Mohlo by to být vykonáno během chvilky již nyní, ale je potřeba aby se pozvedli lidé a začali prokazovat svou dospělost a připravenost být Kristovským Lidstvem. Měli by jste se do toho zapojit všichni, především Národ duchovního vyvolení Čechů a Slováků. Ten Zlovolný, bude mít snahu působit nejen zde na tomto posvátném území, kterého si skutečně váží málo kdo a když tak prapodivně nacionalisticky, ale již se snaží za pomocí svých dlouhodobých souvěrců celosvětového satanisticko zednářského illuminátství, zahájit světovou válku do které se má rozrůst konflikt na středním východě...!!!
Je tedy potřeba být spojeni skrze světelnou nit mezi sebou a jako jeden svazek s Kristem skrze vnitřního Krista (Životního Ducha) a skrze vnitřní Božství s Otcem, Stvořitelem Všeho. Když jste s ním, tak kdo již proti vám?! LK