O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Novinky

18.05.2010 01:15

Měsíc a jeho vliv na zemi - I.díl

Vážení čtenáři, rozhodl jsem se vám ukázat něco z knihy „Praxe magické evokace“ od Františka Bardona. Nedělám to, abych vás lákal tímto směrem, spíše abych vám ukázal jak je to s vlivy jednotlivých planet a jejich energetických sfér. Dělám to z důvodů, abyste si konečně udělali...
17.05.2010 07:36

Starověké hvězdářství - Úvod

Vážení čtenáři převzali jsme několik článků , které by měli ve zkratce naznačit o co jde, abyste nemuseli hledat po internetu na dané téma. Především chceme ukázat v dalších vlastních článcích vliv jednotlivých vesmírných těles naší sluneční soustavy na Zemi a lidstvo obecně. Proč se tomu chceme...
16.05.2010 19:57

Starověké hvězdářství - Slunce - slunovrat a rovnodennost

Starověké hvězdářství III Slunce - slunovrat a rovnodennost Kromě dne Slunce vymezovalo i mnohem delší časové období - roční období a rok. Roční období V nejstarších dobách zřejmě lidé vystačili s dělením období na teplé a studené či suché a vlhké (resp.období záplav). Řídili se ekologickým...
16.05.2010 19:52

Starověké hvězdářství - Země a nebe

Starověké hvězdářství I Země a nebe Anthony Aveni, Rozhovory s planetami[1]      Nikdy se nedovíme, jak dávní lidé chápali svůj vesmír a jak objevovali způsoby vzájemného souladu jeho nejrozmanitějších součástí, pokud se nepokusíme...
16.05.2010 19:43

Starověké hvězdýřství - Slunce

Starověké hvězdářství  II Slunce - den, týden a světové strany Pro naše prapředky bylo slunce největším nebeským tělesem.  Sluneční kotouč se každé ráno pravidelně objevoval nad obzorem, pak pomalu putoval oblohou a na konci dne opět mizel v neznámu. Dnes víme, že sluneční paprsky...
16.05.2010 19:37

Starověké hvězdářství - Souhvězdí

Starověké hvězdářství V Souhvězdí Sledování pohybu Slunce po obloze odměřovalo denní čas, umožňovalo přibližně určit světové strany a později stanovit např. mezníky oddělující jednotlivá roční období i celé roky (slunovrat a rovnodennost). Noční obloze kraloval Měsíc, jehož postupné ubývání a...
16.05.2010 19:24

Starověké hvězdářství - Měsíc

Starověké hvězdářství IV Měsíc   Otec Měsíc a syn Slunce Možná nás překvapí, že mnohé starověké kultury považovaly Měsíc za důležitější nebeské těleso, než Slunce. Slunce bylo dobře pozorovatelné jen při svém východu a západu. Ve dne oslňovalo pozorovatele svým jasem nebo bylo skryto...
15.05.2010 20:35

Ochrana před jiným typem energetického útoku nebo ovlivňování.

Ochrana před jiným typem energetického útoku nebo ovlivňování. Vážení čtenáři, zveřejnili jsme dva články na téma energetických útoků a podmínek za jakých k tomu může úspěšně dojít. Dnes se budu věnovat dalšímu typu ovlivňování nebo již přímému útoku ze strany cizích ne lidských entit....
14.05.2010 22:23

Energetická ochrana člověka

Energetická ochrana člověka     Zdroj: Alla Svirinskaja - Tajemství energie     1. Diamantová ochrana 2. Silnější ochrana 3. Sebeobrana vlastním nitrem 4. Ochrana mentální clonou 5. Vyřešená hádka 6. Ochrana ve spánku 7. Rituál odpouštění 8. Ochrana před psychickým...
14.05.2010 09:58

Výměna energie mezi lidmi a energetické díry v naší auře

Vážení čtenáři předkládáme Vám k přečtení vynikající článek pana Gerla, který byl zveřejněn na https://zivotni-energie.cz  15.09.2007, ale je stále nejen aktuální, ale i opravdu potřebný. Poohlédl jsem se po internetu po tomto typu článku, vzhledem k tomu , že se něco stalo jednomu z našich...
14.05.2010 01:16

KOSMOGENEZE A ANTROPOGENEZE (Vztah člověka k Bohu)

Vážení čtenáři slíbili jsme, že v dohledné době vás trochu seznámíme s části knihy od Maxe Heindla "ROSEKRUCIÁNSKÁ KOSMOKONCEPCE" a to o základech vývojových vln  a jejich náhled na roviny Stvoření. Snad vás uspokojíme krátkými ukázkami z knihy, která bohužel není asi k sehnání a když...
12.05.2010 22:46

Hlubinně analytický výklad Apokalypsy + poznámka redakce

Biblická kniha Zjevení Janova (Apokalypsa) jako nástroj duchovního sebepoznání   Poslední biblická kniha Zjevení je plná symbolických obrazů, které odedávna jitří lidskou fantazii. Od nejstarších dob byly proto navrhovány nejrůznější strategie, jak porozumět jejich skrytému...
12.05.2010 07:13

Korespondence planet a znamení ve vztahu k tělesným orgánům a žlázám.

Vážení čtenáři předkládám vám tento krátký článek s přehledem základních korespondencí mezi jednotlivými znameními, planetymi, tělesnými orgány a žlázami. Mělo by být pro vás pak docela zřejmé, že pokud například chcete ovlivnit některý svůj orgán nebo žlázu, není nic jednodušího než se naladit na...
11.05.2010 17:58

Novinka v sekci Studijní materiály - ARCHOMETR

Doporučujeme si přečíst nové pdf. pod názvem ARCHOMETR, který může být pro mnohé velice dobrou studijní pomůckou  v každodením životě pro praktiky v sebeléčení a sebeovlivňování podle jednotlivých korespondencí. Doporučuji si jí stáhnout nebo vytisknout k vlastní potřebě. Za redakci...
11.05.2010 00:21

Mudry a jejich pomoc v každodenním životě

Vážení čtenáři pokusíme se vám zprostředkovat postupně další docela dobrou pomůcku aktivace určitých druhů energií v těle pomocí  gest, které se označují ve východních kulturách jako Mudry. Vzhledem k tomu, že v tom jak učil František Bardon  základní práce se živlovými energiemi a s...
10.05.2010 11:11

Pojmosloví a trocha teoretizování na téma Kritika

LK: Dovoluji si vám vážení čtenáři předložit jeden velice povedený článek na téma kritiky. Neustále vnímám to, že když něco někomu řeknete , tak jste napadeni, že jen kritizujete nebo že jste zlovolní a arogantní. Proto uvádím  článek, který najdete zde:...
09.05.2010 16:10

Lidé bděte, ale neblbněte….

LK: V časech, které jsou vypjaté nebo k vypjatosti směřují je potřeba sledovat co se děje ve vašem okolí, kterou je rodina, práce, společnost a lidstvo v rovině hmotné i nehmotné. V nehmotné rovině je potřeba být  k ní neustále pozorný i v dobách klidných i...
08.05.2010 23:48

Boží vůle

LK: Vážení čtenáři, dovoluji si v následujících řádcích použít  slova mě osobně velice blízkého Srí Chinmoye. Již dlouho se s ním stýkám nefyzickou formou na rovině  intuitivně soucitného těla (IST), skrze Chrám Duchovního Srdce (CHDS).Znal jsem ho velice dlouho před tím než jsem...
08.05.2010 13:39

Trojjediný Bůh

Bůh s námi – Ježíš Kristus Ať byly zkušenosti Boží blízkosti u Izraele sebeintenzivnější a obrazy, v nichž zachycovali svá očekávání sebeodvážnější, Bůh přeci překonal i ta nejodvážnější očekávání a naděje: stal se člověkem. Ježíš („Bůh je spása“) je Immanuel („Bůh je s námi“). V něm se...
08.05.2010 13:37

Lze Boha dokázat?

To, co si 60 až 80 procent současníků představuje pod pojmem Bůh, Bohu díky neexistuje. (K. Rahner) Řada našich čtenářů k předchozím dvěma dopisům zřejmě namítne: „To, co jsem si v nich přečetl, můžu podepsat. V tom jsem se poznal. Ani já nemohu věřit, že tento život nemá žádný smysl – přestože,...
08.05.2010 13:34

Falešné představy o Bohu

Protože nemůžeme poznat Boha takového, jaký opravdu je, nelze se divit, že existuje spousta falešných představ o Bohu, které zkreslují náš pohled na Boha. Snad je to i vina některých „věřících“, že se objevují představy o Bohu, na něž nemůže přistoupit žádný myslící člověk. Mnoho lidí neodmítá...
08.05.2010 12:20

Co je a co není Bůh?

Související: Falešné představy o Bohu Lze Boha dokázat? Trojjediný Bůh
06.05.2010 21:01

IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - 3.díl

neboli: "Integrovaná  Harmonizace a Komplexně Integrovaná Harmonizace vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí."   ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Štítná žláza (latinsky: glandula thyroidea) je endokrinní žláza laločnaté stavby, umístěná na kraniálním konci průdušnice. Někdy zasahuje až na hrtan....
05.05.2010 23:17

Odpovědi na některé otázky, nejen pro Jirku ...

LK: Vážení čtenáři, neustále slyším, jak si někteří naši spolubližní stěžují na bolesti v zádech v „kritických dnech transformačních příznaků“ v posledních měsících především díky působení Měsíce. Mají různé bolesti hlavy, závratě, tendence ke ztrátě Vědomí. Takže se nebudu nad tím pozastavovat...
04.05.2010 23:59

Otevíráme novou sekci "Otázka dne"

Redakce: V nabídkové liště horní části stránky jsme přidali novou sekci nazvanou "Otázka dne". Zde bychom Vám chtěli co nejčastěji (ideálně samozřejmě denně :-) ... ) přinášeli kratší odpovědi, vysvětlení, definice na různé otázky, které třeba bereme automaticky, avšak mnozí i v těchto pojmech...
02.05.2010 22:20

Jsou lidé "tak skvělými hráči" nebo jen masochisty ?

Redakce : Za velmi zajímavé, obsahově přínosné a hlavně zapadající do témat, která řešíme i na našem webu, považujeme například některé články/promluvy P. Chobota na stránkách https://www.petr-chobot.eu/. Pro ukázku jsme tentokrát zvolily text "Silové místo Cumpanam (Peru, ...
02.05.2010 10:20

Jak na negativní pocity, zkratovitost, agresivitu ve svém okolí ?

LK: Vážení čtenáři, žijeme dneškem a proto i k aktuálnímu dění bychom měli zaujímat stanoviska. Již v pátek ráno a odpoledne, když jsem jel po dálnici, tak jsem zaznamenal, že řidiči jsou nějací divní. Včera to samé a při návratu domů, jsem sám zaznamenal obrovský odběr energie do okolí. Dostával...
30.04.2010 16:42

Čakry a naše vztahy k druhým lidem

LK: Vážení čtenáři, dovoluji si Vám zde nabídnout takový malý přehled toho co všechno může energie z Vašich čaker jak se říká natropit, jak interaguji se svým okolím a jak jsou jím ovlivňovány. Zde předkládám bez úprav text z knihy „ Kundalini a čakry“ od G.L.Paulson, protože mám pocit, že je zde...
28.04.2010 11:48

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 4.díl

Jak jsem již napsal v předešlém článku je nutno dosáhnout následující: a)      Očistit se na všech úrovních Trojjediného Těla (3JT) b)      Harmonizovat všechny úrovně 3JT + aktivovat plně IST (Intuitivně Soucitné...
28.04.2010 11:30

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 7.díl

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup   V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1] :   VÝCVIK  A  PRÁCE S FLUIDY ELEKTRICKE A...