O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Otázka dne

10.05.2010 10:06

Co je duchovní touha?

Duchovní touha je z magického a hermetického hlediska touha po sebepoznání a uvědomění si božského principu v sobě samém. Je to také touha po poznání univerzálních zákonů v makro a mikrokosmu. Touha je také určité přání, které vysíláme na mentální úrovni, aby se nám splnilo. Ale bez...
10.05.2010 10:04

Co je mentální evoluce (vývoj)?

Mentální vývoj je magický (vědomý) vývoj ducha ve všech jeho univerzálních živlech a jejich vlastnostech. Vede ho ke sjednocení s Bohem. V podstatě vzato je to postupné absolvování všech božských myšlenek, počínaje nejnižšími až k nejvyšším, to znamená ke ztotožnění s Bohem.  
10.05.2010 09:46

Jak jsou zaznamenávány myšlenky, zralost, vývoj, a to v mentální oblasti, ve světě příčin, v akášickém principu?

Myšlenky se v mentální oblasti registrují v kosmické paměti, ve světě příčin jako příčiny a v akášickém principu jako následky (účinky). Zralost, stav vývoje, se registruje v mentální oblasti jako moudrost. Stupeň vývoje ducha se ukazuje ve světě příčin jako absolutní živlová rovnováha, v...
10.05.2010 08:19

Co jsou elementární skupiny v mentálním těle? Co je induktivní a deduktivní funkce?

V mentálním těle existují aktivní skupiny živlů, živel ohně a vzduchu. Tyto skupiny působí induktivně, rytmicky zevnitř ven. Elementární negativní skupiny, to znamená voda a země, působí deduktivně. Ty se stahují, také rytmicky stlačují, avšak zvenku dovnitř.
09.05.2010 12:16

Jak působí osobní a univerzální Bůh v mentální sféře?

Osobní Bůh na nás působí v mentální oblasti intuitivně a inspirativně cestou IST. Vede nás pomocí myšlenek k sebepoznání a zušlechtění. Řídí náš božský princip věčného ducha, abychom se každým dnem přibližovali osobnímu Bohu (BD) a nakonec se s ním ztotožnili. Univerzální Bůh nám klade v...
09.05.2010 12:10

Co je a co znamená mentální polarita?

Mentální polarita je aktivní Vědomí a pasivní Podvědomí z hlediska kvalitativního působení  sil v Duchu. Elektrické a magnetické fluidum reprezentují obě polarity v mentální oblasti z hlediskakvantitativního působení těchto sil v Duchu a celé mentální oblasti.
09.05.2010 11:45

Co je mentální matrice a její funkce?

Mentální matrice (MM), event. čtyřpólový magnet (živly vyšší DT + nižší DT) je spojovacím článkem mezi mentálním a astrálním tělem, je to nejjemnější akášická látka, která řídí funkce ducha. Je stvořena z nejjemnější duchovní akášické látky, která v lidském těle existuje. Mentální matrice (MM),...
09.05.2010 11:34

Jak působí mentální a astrální látka na duchovní mysl?

Mentální a astrální látky působí prostřednictvím dojmů (vnímání) na duchovní mysl (DT), která ze všech sfér prostřednictvím mentální matrice (IST + vyšší DT) dochází až  k vědomí ducha (V - LD). V mentální látce působí mimo čas a prostor, v astrální sféře v prostoru. Duch(LD) zpracovává...
09.05.2010 11:24

Co je zralost ducha a co je vrcholný cíl vývoje ducha?

Zralý duch, je především probuzený duch (LD), který došel k poznání a přesvědčení, že je částí božského principu, a hledá proto cestu, pramen, aby se s tímto nejvyšším božským principem ztotožnil. Vysoce vyvinutý duch se již s božským principem ztotožnil cestou svého vnitřního Krista (ŽD) a...
09.05.2010 11:15

Co je osudovost a co je účelem osudovosti v mentální sféře?

Všechny myšlenky, obrazy, dojmy atd., jako příčiny náležející do mentální sféry, jsou pečlivě a přesně vnášeny, zaznamenávají se ve světě příčin v mentální sféře, aby se mohly vytvářet podle své vnitřní hodnoty, pozitivní nebo negativní, příslušných zákonitých účinků nebo následků, které mají...
08.05.2010 10:40

Jak působí akášický princip na mentálni úrovni?

Akášický princip působí v mentální sféře mimo prostor a čas jako svět příčin. Je to nejvyšší, nepochopitelná, nezvládnutelná síla, která všechno vytvořila a také vše řídí.   V člověku vstoupí v mentální sféře v platnost jako nejvyšší, vládnoucí a řídící akášický princip v mentální...
08.05.2010 10:13

Čím lze nahradit cvičení? Jaký smysl mají cvičení?

Cvičení můžeme nahradit meditací, autosugescí, vírou, modlidbou, sebepozorováním (introspekcí), ušlechtilými činy, odříkáním, moudrostí, věděním, mlčením, láskou a pokorou, kombinací výše uvedeného.....   Cvičeními zušlechťujeme, zdokonalujeme a posilujeme svého Ducha, Duši a Hmotné tělo....
08.05.2010 09:46

Co je koncentrace, meditace, fixace, konteplace, fantazie?

Koncentrace (soustředění) je neustálé pevné držení bodu, věcí, bytostí, abstraktní představy, myšlenky, obrazu, pocitu atp. Dělíme je podle časového rozpětí do tří stupňů. 1. stupeň - je nepřetržitá koncentrace v délce trvání dvanáct sekund a jmenuje se Dharana 2. stupeň - je nepřetržitá...
07.05.2010 08:58

Jaký je rozdíl mezi elektrickým a magnetickým vlivem a jejich účinkem?

Elektrický vliv se u nás projevuje v cholerickém temperamentu a ve vůli, magnetický vliv v melancholickém temperamentu a ve víře.(Víra je schopnost stáhnout své zaměření na předmět-objekt  zájmu tak intenzivně, že ostatní objekty a vůbec okolí jakoby přestane existovat. Pak může dojít k...
07.05.2010 08:22

Jaký je elektrický a magnetický vliv a jeho příčiny?

Pokud na nás působí a ovlivňuje nás elektrické fluidum (různé zdroje elektromagnetického charakteru s projevem světelným,expanzivním a elektrickým), působí v nás živel ohně silněji a tím způsobuje z hlediska pozitivního působení pocit horka a nebo jsme ve zvýšené míře činní, přičinliví, aktivní....
06.05.2010 08:11

Co je genialita Astrálního Těla

Genialita Astrálního Těla = AT (CET +AM vyšší + MM nižší) spočívá v prolnutí  AT nejvyššími božskýmí cnostmi, které odpovídají čtyřem základním živlům. Získáním této geniality v AT se člověk stává Bohočlověkem a   tento stav  je výsledkem usilovné práce na sobě. Jedná se pak o...
06.05.2010 00:19

Co je Ida, Pingala a Šušumna v Astrálním Těle a jejich funkce z astrálního hlediska?

Ida je elektrické a Pingala magnetické fluidum. Obě protékají prostřednictvím akášického principu Šušumnou, která se od nejvyššího elementárního centra Sahasrara (7.čakra), nacházejícího se na temeni hlavy, rozprostírá podél páteře a všechna elementární centra spojuje až k Muladhara čakře (1....
05.05.2010 21:12

Co je sebevědomí, Vědomí vlastního Já?

Sebevědomí je stav, kdy si uvědomujeme, kdo jsme.Znamená to, že v mentální oblasti  se ztotožňujeme s nejvyššími božskými myšlenkami, s věčným duchem, který v nás existuje. (Vědomí Já v  Lidském Duchu, jdoucí do Vědomí Já Jsem v Božím Duchu)        Vědomí...
04.05.2010 23:17

Co je podvědomí ?

Podvědomí je zrcadlem všech našich negativních vlastností a nachází se v astrálním těle v mezimozečku. Neovládané podvědomí je naším nepřítelem. Působí především v noci bez času v prostoru, když tělo a normální vědomí odpočívají. Ovládáme ho pomocí autosugesce, když mu dáme krátce před usnutím...

Diskuse k otázkám dne

Datum: 10.11.2021

Vložil: can ubuy cialis on streets

Titulek: buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

cialis 20 mg https://cialiswithdapoxetine.com/

Datum: 06.11.2021

Vložil: generic cialis

Titulek: cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a>

Datum: 03.11.2021

Vložil: cialis 20 mg

Titulek: cialis generic cialiswithdapoxetine.com

cialis pills <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis coupon</a>

Datum: 02.11.2021

Vložil: generic cialis

Titulek: cialis pills cialiswithdapoxetine.com

cialis pills https://cialiswithdapoxetine.com/

Datum: 27.10.2021

Vložil: cialis 20mg

Titulek: cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

generic cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a>

Datum: 21.10.2021

Vložil: buy cialis online

Titulek: cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

https://cialiswithdapoxetine.com/ buy cialis online

Datum: 08.10.2021

Vložil: cialis dosage

Titulek: cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a> cialis dosage

Datum: 21.07.2021

Vložil: seigree

Titulek: edinburgh uk viagra search cialis charles

<a href=https://cialiswwshop.com/>legit cialis online</a>

Datum: 26.06.2021

Vložil: seigree

Titulek: tadalafil liquid

<a href=https://vsaccutanev.com>buy roacutan[/url]

Datum: 13.06.2021

Vložil: seigree

Titulek: where to buy cialis online

<a href=https://sscialisvv.com>buy cialis generic[/url]