O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Otázka dne

18.03.2011 09:25

Co je to tsunami?

Tsunami (nebo též cunami; z japonského 津波 znamenajícího vlna v přístavu) je jedna nebo několik po sobě jdoucích vln na hladině moře, které vznikají při silném zemětřesení pod hladinou moře, podmořském sesuvu nebo dopadu meteoritu do moře nebo jeho blízkosti. Místo tsunami je někdy nesprávně...
02.12.2010 16:59

Žebřík světel - (úkázka textu)

Vážení čtenáři a čtenářky, zde vám přinášíme ukázku z jedné velice zajímavé knihy, ve které můžete se velice převelice poučit. Nedívejte se na kabalistickou terminologii, podívejte se na skutečný obsah a jednotlivé informace skládejte do již poznaného a zpřesňujte dříve již naučené. Osobně jsem...
16.08.2010 16:45

Co jsou to halové jevy?

Halové jevy jsou optické úkazy, které se objevují na obloze kolem Slunce i Měsíce v podobě kol, oblouků a skvrn. Podmínkou pro jejich objevení je přítomnost drobných ledových krystalů v atmosféře, na nichž dochází k odrazům a lomům paprsků. Ledové krystalky se...
11.08.2010 10:39

Co je Reinkarnace v křesťanské víře?

Křesťanství se zrodilo z upřímné víry pronásledovaných skupin tajných uctívatelů Krista a reinkarnace byla ústřední součástí jeho ranných forem. Jen od čtvrtého století, kdy se křesťanství již rozrostlo v instituci zralou pro politickou manipulaci, se opozice k reinkarnaci vyvinula v...
01.07.2010 09:24

Jsou duchovní učitelé a léčitelé také jen lidmi?

Jak to že  duchovní učitélé nebo léčitelé umírají po těžkých nemocech, o kterých sami hovořili nebo je léčili? K tomuto tématu lze říci několik v poznatků: 1. Je v podstatě jedno jak odejdeme, protože je důležitější jak jsme žili.... 2. Není důležité jak se co jeví, ale jaká je podstata...
28.06.2010 08:15

Co je Mysl?

Mysl je Vědomí DT(duševního těla), které je správce = vykonavatel toho co dostane z roviny Ducha do hmotnějších rovin našeho bytí. Má však protihráče, kterým je Podvědomí a to nám nastavuje to zrcadlo, o kterém všichni tak zasvěceně hovoří k jiným....! Podvědomí je to co potřebuje spoutat, pokud...
01.06.2010 08:48

Co je strach?

Strach a jeho podoby Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho neurovegetativními projevy, zpravidla zblednutí, chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, někdy husí kůže. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení, která...
26.05.2010 11:57

Co je Zákon "Musu" ?

Vše co je v evoluci podřízeno mimo samovolný a vědomý vývoj, je vynucován tak zvaným Zákonem "Musu"! Co to tedy je za zákon? Již na počátku stvoření bylo naplánováno co má každá vývojová vlna , ale i celé stvoření dosáhnout v rámci evoluce. K tomu jsou směřovány vynucovací opatření, které jsou...
24.05.2010 00:02

Symboly Ctnosti a Neřesti

Ctnosti a Neřesti Dvanáct alegorických soch křesťanských CTNOSTÍ postavených kolem roku 1719 na piedestalech, přistavěných k zahradní zítce před levým křídlem špitálu. 1. Víra Žena objímající kříž, symbol věčné spásy....
23.05.2010 23:44

Co je pýcha?

Pýcha (též povýšenost, namyšlenost, zpupnost, latinsky Superbia) je vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby. Prakticky všechny etické a náboženské systémy pohlížejí na pýchu negativně. Např. křesťanství ji jmenuje jako první ze sedmi hlavních hříchů a považuje ji za prapůvod všeho...
23.05.2010 23:32

Co je pokora?

    Pokora (latinsky: humilitas, rusky: smirenomudrije, německy: Demut, anglicky: humility) je jednou ze sedmi ctností, je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Člověk si uvědomuje závislost na tzv. „vyšší mravní požadavky“ a má tak důvěru,...
19.05.2010 16:44

Co je Evoluce?

Evoluce (z latiny evolvere = vyvíjet, odhalovat / evolutio = vývoj, odhalování) označuje pozvolný, průběžný vývoj.   V biologii je evoluce označení procesu změn dědičných vlastností (resp. frekvence alel) mezi organismy. Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie. První ucelenou...
19.05.2010 16:35

Co je Involuce?

omezování, zanikání lék. atrofie tkání jako příznak stárnutí mat. zobrazení rovnající se zobrazení inverznímu, které ale není identické   OD SEBE-ZAPOMNĚNÍ K SEBE-IDENTIFIKACI Převzato...
19.05.2010 16:26

Co je Epigeneze?

EPIGENEZE Výraz epigeneze zavedl již starověký Aristoteles (384-322 př.n.l.) a měl na mysli pokrokovou vývojovou teorii, která je založena na kontinuální tvorbě tvarů v průběhu ontogeneze. Jistým protikladem je teorie preformismu, kdy individuální vývoj je založen na předem daných strukturách. Snad...
18.05.2010 11:48

Co je Jal Mudra?

  JAL MUDRA (mudra...
18.05.2010 11:23

Co je Hriday Mudra?

HRIDAY...
14.05.2010 09:36

Jaké jsou elektrické a magnetické schopnosti astrálního těla?

Jaké jsou elektrické a magnetické schopnosti astrálního těla?  Astrální tělo můžeme plnit nebo prolnout teplem, světlem, elektrickým fluidem, a naopak v něm můžeme také zhušťovat chlad a smršťování. Astrální matrice obsahuje elektrické a magnetické vlastnosti. Jasnozřivost astrálního těla...
14.05.2010 09:06

Jaké jsou okultní schopnosti astrálního těla?

Jaké jsou okultní schopnosti astrálního těla?   Astrální tělo může mít následující okultní schopnosti: jasnozřivost, jasnosluch, jasnocit, jasnochuť, jasnočich, absolutní živlovou rovnováhu. Může se duchem odpoutat z hmotného těla pomocí uvolnění elementární životní pásky...
14.05.2010 08:57

Které funkce vykonává astrální tělo během spánku?

  Které funkce vykonává astrální tělo během spánku? Protože astrální tělo má tytéž funkce jako hmotné tělo, odpočívá astrální tělo ve spánku a vdechuje co nejúčinněji astrální látku, jejíž pomocí se vydatně posiluje. Kromě toho slouží se svými smysly jako nástroj projevů ...
14.05.2010 08:31

Jak drží mentální a astrální tělo

Je astrální tělo smrtelné? Astrální tělo je pomíjející, protože je pouze nástrojem věčného ducha.   Co se stane s astrálním tělem na druhé straně v případě, že opustí mentální tělo? Když duch v mentální sféře opustí astrální tělo, rozplyne se toto opět v původní látku, ze...
14.05.2010 08:13

Co je astrální aura?

  Co je astrální aura?     Astrální aura, to  jsou zářící elementární účinky, různobarevné vlastnosti, které vyzařují z pozitivních a negativních pólů čtyřpólových duševních magnetů....
13.05.2010 09:30

Co je Apan Mudra?

APÁN MUDRA (mudra...
13.05.2010 08:58

Co je mentální harmonie a disharmonie?

Co je mentální harmonie a disharmonie?   Pozitivní myšlenky, představy a dojmy, které prožíváme na mentální úrovni, v nás budí pocit souhlasu, spokojenosti, krásy, radosti, sympatie. Působí v nás harmonii. Opačné myšlenky, představy a dojmy v nás probouzejí nesoulad, antipatii,...
13.05.2010 08:54

Jak se projevují pozitivní a negativní myšlenky? Jak je můžeme měnit?

Jak se projevují pozitivní a negativní myšlenky a jak je můžeme měnit?   Aktivní myšlenky se projevují v normálním vědomí pozitivně, negativní myšlenky se projevují v podvědomí. Ke schopnosti rozeznání všech myšlenek, pozitivních a negativních, musíme dojít cestou každodenního sebe...
13.05.2010 08:49

Kdy je vhodné použít izolaci, transmutaci, autosugesci či boj?

Kdy je vhodné použít izolaci, transmutaci, autosugesci či boj?   Izolaci použijeme, abychom se neinfikovali negativními vlastnostmi nebo náruživostmi některé nevyrovnané bytosti, se kterou přijdeme do úzkého kontaktu. Případně při magických operacích, např. pokud se chceme stát...
12.05.2010 13:35

Co je Akash Mudra?

Akash mudra (prostor) Cvičení této mudry zvýší akáš neboli prostor v našem těle. Během několika dnů se tak mohou vyléčit nemoci,  nervové nebo psychické problémy spojené s nedostatkem prostoru (akáša) Pro mókšu je tato mudra zejména vhodná na srdce, poněvadž prostředníček je spojen se...
11.05.2010 09:36

Jak pracuje Duch s myšlenkami ? Jaký je rozdíl mezi myšlenkou a myšlením?

Myšlenku může najít nebo se k ní dopracovat sám člověk, přiměřeně svému stupni vývoje a své zralosti, na základě myšlení, ve kterém je odpovídající myšlenka obsažena. Myšlení je pouze schránka myšlenek, jež dospívají prostřednictvím mentální matrice k vědomí ducha. Myšlenka pochází ze světa...
11.05.2010 09:14

Jaký má účel mentální matrice a jaké vlastnosti má tato mentální matrice?

Mentální matrice má vlastnosti  čtyřpólového magnetu a ovlivňuje činnost ducha v astrálním těle. Je elektromagnetická a vede myšlenky a představy k vědomí ducha. Spojuje mentální tělo s astrálním.   Mentální matrice je coby čtyřpólový magnet středem všech vlastností a sil věčného...
11.05.2010 09:11

Jaké jsou metody posilování fantazie?

  Fantazie může být posilována pomocí odpovídajících povzbuzování nebo podráždění, podněcování myšlenek a pocitů, pomocí krásy, hudby, přírody, zpěvu, lásky, vůní, vykuřování atd.   Posilováním fantazie posilujeme imaginační schopnost
11.05.2010 01:13

Co je Surya Mudra ?

Surya Mudra  se cvičí takto: Ohněte prsteníček směrem ke kořeni palce. Palec ohněte a jemně s ním zatlačte na prsteníček. Ostatní prsty jsou volně natažené. Súrja mudra by se měla pravidelně cvičit 5 - 15 minut ráno a večer. Prsteníček reprezentující vodu je ohříván palcem Pokud chceme...

Diskuse k otázkám dne

Datum: 04.05.2021

Vložil: Ingetle

Titulek: us overnight cialis

<a href=https://fcialisj.com/>cialis online prescription[/url]

Datum: 12.12.2020

Vložil: Ingetle

Titulek: find cialis from mexico Appeava

Kamagra Oral Jelly Generique Enzype [url=https://xbuycheapcialiss.com/]buy cialis online[/url] ninnaChive cialis malaga

Datum: 04.05.2015

Vložil: Dozaj

Titulek: Otázky

na Dozaje?.-)

Datum: 01.12.2014

Vložil: jirka plazman

Titulek: nic

proč tu nemáte obrázek střelce atd. vy chytrouni

Datum: 17.11.2011

Vložil: Marek

Titulek: Reinkarnace a nárůst lidské populace

Dobrý den Ludku..
Rád bych se dozvěděl něco víc na téma reinkarnace.Byl jsem přesvědčený že o tomto všem vím dost ale pořád mi do toho neustálého kolotoče znovuzrození a úmrtí nepasuje obrovský nárůst lidské populace jak se píše třeba na těchto stránkách...https://www.novinky.cz/zahranicni/247555-na-zemi-zije-skoro-sedm-miliard-lidi-miliarda-pribyla-za-12-let.html....Děkuji předem za odpověd...

Datum: 27.07.2012

Vložil: Milda

Titulek: Re: Reinkarnace a nárůst lidské populace

Narust populace je vlivem zvysene sexualni aktivity a zlepsujicich se ekonomickych podminek na zemi. Buh se dnes deli do 7mi miliard paralelnich zkusenosti. To je pestrost Zivota.

Datum: 24.05.2010

Vložil: Wanda

Titulek: Pycha

Dobry den,
Chcela by som sa viac ponorit do temy pycha, aby som lepsie pochopila samu seba. Mam za to, ze pycha sa schovava za vselico, co sa na prvy pohlad ako pycha netvari. Ako vznika pycha, za cim vsetkym sa skryva a ako s nou narabat, ked ju konecne vypatram? Nepochadza pycha napriklad z neviery v sameho seba ako sposob, na zvysienie pocitu vlastnej dolezitosti? Kde ma vlastne korene?
Prepacte, ze Vas tym zamestnavam, ale neviem to podla definicie uchopit.
Dakujem za Vas cas. :-)
Wanda

Datum: 24.05.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Pycha

Není co odpouštět, protože toto téma jednotlivých vlastností a pochopení zdrojů ze kterých tyto vlastností vyvěrají je velice důležité. Zároveň mne mrzí, že čtenáři nediskutují o těchto věcech, které jim předkládáme a je to veliká škoda pro každého z nás....., takže spíše vám děkuji za vaší otázku!
podle mne pýcha pochází především z neznalosti toho co je podstatou každého z nás.... Božská podstata a hlavně stále větším vzdalovaním se od vnitřního Božství a tedy i od Boha. Pokud se blížíte k samé podstatě sebe sama, něco jako pýcha se rozpouští v pokoru a víru v sebe, jako božskou bytost. Ta si nemusí nic nejen dokazovat, ale také nemusí dokazovat jiným kdo je. Skrze každou takovou tou bytost hovoří sám Bůh v různých formách vyjadřování podle vybavení vozítka dané bytosti. Jak pracovat s pýchou? To nevím...., ale co vím je jak pracovat se sebou, aby se člověk stal více pokornějším. Snažím se najít v sobě Božskou podstatu a co nejvíce času trávit v meditacích v Boží Přítomnosti, pak je snadné vidět i v jiných lidech to božské. Pokud vidíme v jiných lidech to božské, tak před kým se budeme naparovat nějakou domnělou předností?! Spíše je problém v tom, že nemáme již probuzené ty vlastnosti, které jsou Skutečné, tedy Božské vlastnosti, tedy spíše bychom se měli stydět, že jsme ještě tak zpozdilí. Stud je znakem nastupující pokory. kdo je pokorný a v pokoře, ten nemůže být na odvrácené straně, to je v pýše.

Datum: 25.05.2010

Vložil: wanda

Titulek: Re: Re: Pycha

Dakujem. Niet co velmi dodat, mozno iba ak to, ze ako biela patri k ciernej, tak pycha patri k pokore. Obe su dolezite, aj ako zrkadlo pre druhych. A ako nieco, co vychadza z jedneho zdroja, netreba sa hanbit ani za jedno, ani za druhe, len usilovne na sebe pracovat.
Pekny den.w

Datum: 25.05.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: Pycha

Naprostý souhlas s tím co jste napsala, jen s tím studem bych připomněl co jsem o něm napsal, aby jste se znovu na to podívala a promyslela co jsem tím chtěl říci . Mějte se pěkně :-)