O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Otázka dne

18.03.2011 09:25

Co je to tsunami?

Tsunami (nebo též cunami; z japonského 津波 znamenajícího vlna v přístavu) je jedna nebo několik po sobě jdoucích vln na hladině moře, které vznikají při silném zemětřesení pod hladinou moře, podmořském sesuvu nebo dopadu meteoritu do moře nebo jeho blízkosti. Místo tsunami je někdy nesprávně...
02.12.2010 16:59

Žebřík světel - (úkázka textu)

Vážení čtenáři a čtenářky, zde vám přinášíme ukázku z jedné velice zajímavé knihy, ve které můžete se velice převelice poučit. Nedívejte se na kabalistickou terminologii, podívejte se na skutečný obsah a jednotlivé informace skládejte do již poznaného a zpřesňujte dříve již naučené. Osobně jsem...
16.08.2010 16:45

Co jsou to halové jevy?

Halové jevy jsou optické úkazy, které se objevují na obloze kolem Slunce i Měsíce v podobě kol, oblouků a skvrn. Podmínkou pro jejich objevení je přítomnost drobných ledových krystalů v atmosféře, na nichž dochází k odrazům a lomům paprsků. Ledové krystalky se...
11.08.2010 10:39

Co je Reinkarnace v křesťanské víře?

Křesťanství se zrodilo z upřímné víry pronásledovaných skupin tajných uctívatelů Krista a reinkarnace byla ústřední součástí jeho ranných forem. Jen od čtvrtého století, kdy se křesťanství již rozrostlo v instituci zralou pro politickou manipulaci, se opozice k reinkarnaci vyvinula v...
01.07.2010 09:24

Jsou duchovní učitelé a léčitelé také jen lidmi?

Jak to že  duchovní učitélé nebo léčitelé umírají po těžkých nemocech, o kterých sami hovořili nebo je léčili? K tomuto tématu lze říci několik v poznatků: 1. Je v podstatě jedno jak odejdeme, protože je důležitější jak jsme žili.... 2. Není důležité jak se co jeví, ale jaká je podstata...
28.06.2010 08:15

Co je Mysl?

Mysl je Vědomí DT(duševního těla), které je správce = vykonavatel toho co dostane z roviny Ducha do hmotnějších rovin našeho bytí. Má však protihráče, kterým je Podvědomí a to nám nastavuje to zrcadlo, o kterém všichni tak zasvěceně hovoří k jiným....! Podvědomí je to co potřebuje spoutat, pokud...
01.06.2010 08:48

Co je strach?

Strach a jeho podoby Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho neurovegetativními projevy, zpravidla zblednutí, chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, někdy husí kůže. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení, která...
26.05.2010 11:57

Co je Zákon "Musu" ?

Vše co je v evoluci podřízeno mimo samovolný a vědomý vývoj, je vynucován tak zvaným Zákonem "Musu"! Co to tedy je za zákon? Již na počátku stvoření bylo naplánováno co má každá vývojová vlna , ale i celé stvoření dosáhnout v rámci evoluce. K tomu jsou směřovány vynucovací opatření, které jsou...
24.05.2010 00:02

Symboly Ctnosti a Neřesti

Ctnosti a Neřesti Dvanáct alegorických soch křesťanských CTNOSTÍ postavených kolem roku 1719 na piedestalech, přistavěných k zahradní zítce před levým křídlem špitálu. 1. Víra Žena objímající kříž, symbol věčné spásy....
23.05.2010 23:44

Co je pýcha?

Pýcha (též povýšenost, namyšlenost, zpupnost, latinsky Superbia) je vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby. Prakticky všechny etické a náboženské systémy pohlížejí na pýchu negativně. Např. křesťanství ji jmenuje jako první ze sedmi hlavních hříchů a považuje ji za prapůvod všeho...
23.05.2010 23:32

Co je pokora?

    Pokora (latinsky: humilitas, rusky: smirenomudrije, německy: Demut, anglicky: humility) je jednou ze sedmi ctností, je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Člověk si uvědomuje závislost na tzv. „vyšší mravní požadavky“ a má tak důvěru,...
19.05.2010 16:44

Co je Evoluce?

Evoluce (z latiny evolvere = vyvíjet, odhalovat / evolutio = vývoj, odhalování) označuje pozvolný, průběžný vývoj.   V biologii je evoluce označení procesu změn dědičných vlastností (resp. frekvence alel) mezi organismy. Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie. První ucelenou...
19.05.2010 16:35

Co je Involuce?

omezování, zanikání lék. atrofie tkání jako příznak stárnutí mat. zobrazení rovnající se zobrazení inverznímu, které ale není identické   OD SEBE-ZAPOMNĚNÍ K SEBE-IDENTIFIKACI Převzato...
19.05.2010 16:26

Co je Epigeneze?

EPIGENEZE Výraz epigeneze zavedl již starověký Aristoteles (384-322 př.n.l.) a měl na mysli pokrokovou vývojovou teorii, která je založena na kontinuální tvorbě tvarů v průběhu ontogeneze. Jistým protikladem je teorie preformismu, kdy individuální vývoj je založen na předem daných strukturách. Snad...
18.05.2010 11:48

Co je Jal Mudra?

  JAL MUDRA (mudra...
18.05.2010 11:23

Co je Hriday Mudra?

HRIDAY...
14.05.2010 09:36

Jaké jsou elektrické a magnetické schopnosti astrálního těla?

Jaké jsou elektrické a magnetické schopnosti astrálního těla?  Astrální tělo můžeme plnit nebo prolnout teplem, světlem, elektrickým fluidem, a naopak v něm můžeme také zhušťovat chlad a smršťování. Astrální matrice obsahuje elektrické a magnetické vlastnosti. Jasnozřivost astrálního těla...
14.05.2010 09:06

Jaké jsou okultní schopnosti astrálního těla?

Jaké jsou okultní schopnosti astrálního těla?   Astrální tělo může mít následující okultní schopnosti: jasnozřivost, jasnosluch, jasnocit, jasnochuť, jasnočich, absolutní živlovou rovnováhu. Může se duchem odpoutat z hmotného těla pomocí uvolnění elementární životní pásky...
14.05.2010 08:57

Které funkce vykonává astrální tělo během spánku?

  Které funkce vykonává astrální tělo během spánku? Protože astrální tělo má tytéž funkce jako hmotné tělo, odpočívá astrální tělo ve spánku a vdechuje co nejúčinněji astrální látku, jejíž pomocí se vydatně posiluje. Kromě toho slouží se svými smysly jako nástroj projevů ...
14.05.2010 08:31

Jak drží mentální a astrální tělo

Je astrální tělo smrtelné? Astrální tělo je pomíjející, protože je pouze nástrojem věčného ducha.   Co se stane s astrálním tělem na druhé straně v případě, že opustí mentální tělo? Když duch v mentální sféře opustí astrální tělo, rozplyne se toto opět v původní látku, ze...
14.05.2010 08:13

Co je astrální aura?

  Co je astrální aura?     Astrální aura, to  jsou zářící elementární účinky, různobarevné vlastnosti, které vyzařují z pozitivních a negativních pólů čtyřpólových duševních magnetů....
13.05.2010 09:30

Co je Apan Mudra?

APÁN MUDRA (mudra...
13.05.2010 08:58

Co je mentální harmonie a disharmonie?

Co je mentální harmonie a disharmonie?   Pozitivní myšlenky, představy a dojmy, které prožíváme na mentální úrovni, v nás budí pocit souhlasu, spokojenosti, krásy, radosti, sympatie. Působí v nás harmonii. Opačné myšlenky, představy a dojmy v nás probouzejí nesoulad, antipatii,...
13.05.2010 08:54

Jak se projevují pozitivní a negativní myšlenky? Jak je můžeme měnit?

Jak se projevují pozitivní a negativní myšlenky a jak je můžeme měnit?   Aktivní myšlenky se projevují v normálním vědomí pozitivně, negativní myšlenky se projevují v podvědomí. Ke schopnosti rozeznání všech myšlenek, pozitivních a negativních, musíme dojít cestou každodenního sebe...
13.05.2010 08:49

Kdy je vhodné použít izolaci, transmutaci, autosugesci či boj?

Kdy je vhodné použít izolaci, transmutaci, autosugesci či boj?   Izolaci použijeme, abychom se neinfikovali negativními vlastnostmi nebo náruživostmi některé nevyrovnané bytosti, se kterou přijdeme do úzkého kontaktu. Případně při magických operacích, např. pokud se chceme stát...
12.05.2010 13:35

Co je Akash Mudra?

Akash mudra (prostor) Cvičení této mudry zvýší akáš neboli prostor v našem těle. Během několika dnů se tak mohou vyléčit nemoci,  nervové nebo psychické problémy spojené s nedostatkem prostoru (akáša) Pro mókšu je tato mudra zejména vhodná na srdce, poněvadž prostředníček je spojen se...
11.05.2010 09:36

Jak pracuje Duch s myšlenkami ? Jaký je rozdíl mezi myšlenkou a myšlením?

Myšlenku může najít nebo se k ní dopracovat sám člověk, přiměřeně svému stupni vývoje a své zralosti, na základě myšlení, ve kterém je odpovídající myšlenka obsažena. Myšlení je pouze schránka myšlenek, jež dospívají prostřednictvím mentální matrice k vědomí ducha. Myšlenka pochází ze světa...
11.05.2010 09:14

Jaký má účel mentální matrice a jaké vlastnosti má tato mentální matrice?

Mentální matrice má vlastnosti  čtyřpólového magnetu a ovlivňuje činnost ducha v astrálním těle. Je elektromagnetická a vede myšlenky a představy k vědomí ducha. Spojuje mentální tělo s astrálním.   Mentální matrice je coby čtyřpólový magnet středem všech vlastností a sil věčného...
11.05.2010 09:11

Jaké jsou metody posilování fantazie?

  Fantazie může být posilována pomocí odpovídajících povzbuzování nebo podráždění, podněcování myšlenek a pocitů, pomocí krásy, hudby, přírody, zpěvu, lásky, vůní, vykuřování atd.   Posilováním fantazie posilujeme imaginační schopnost
11.05.2010 01:13

Co je Surya Mudra ?

Surya Mudra  se cvičí takto: Ohněte prsteníček směrem ke kořeni palce. Palec ohněte a jemně s ním zatlačte na prsteníček. Ostatní prsty jsou volně natažené. Súrja mudra by se měla pravidelně cvičit 5 - 15 minut ráno a večer. Prsteníček reprezentující vodu je ohříván palcem Pokud chceme...

Diskuse k otázkám dne

Datum: 26.05.2010

Vložil: wanda

Titulek: Re: Re: Re: Re: Pycha

Hmm,myslite to, ze sme ako dokonali vznikli, a kam sme sa vyvojom dostali? Ze sa k dokonalosti potrebujeme vratit opatovnym poznanim samych seba? Neviem, ci Vam spravne rozumiem...
w
Este ma napadlo, ze maly ohlas do diskusie k otazkam dna je mozno sposobeny tym, ze okienko na pisanie nie je umiestnene na konci pod kazdou otazkou dna, ale az uplne na konci celeho zoznamu otazok,kam sa clovek nevracia tak casto.Takze vznika dojem, akoby diskusia nebola mozna.

Datum: 26.05.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Pycha

Ano jako dokonalé bytosti - pannenští duchové jsme byli a znovu se jimi staneme, ale jako Duchové panensky čistí a dokonalí, obohaceni o prožité zkušenosti a bohatství, které jsme si vysloužili za svou Službu....

Děkuji za připomínku k té formě diskuse pod otázkami dne, pokusíme se to zpětně napravit.

Datum: 26.05.2010

Vložil: wanda

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pycha

Tiez dakujem. Nie len za tuto odpoved. :-) K tej technickej poznamke: Mozno je riesenie celkom jednoduche: vzdy na koniec clanku vlozit rovnaku vetu, cosi ako "Diskutovat k tejto teme mozete na konci rubriky."
Dovidenia. :-)
w

Datum: 01.12.2014

Vložil: Dáda matějova

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pycha

jses normal