O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Archiv článků

09.05.2010 12:16

Jak působí osobní a univerzální Bůh v mentální sféře?

Osobní Bůh na nás působí v mentální oblasti intuitivně a inspirativně cestou IST. Vede nás pomocí myšlenek k sebepoznání a zušlechtění. Řídí náš božský princip věčného ducha, abychom se každým dnem přibližovali osobnímu Bohu (BD) a nakonec se s ním ztotožnili. Univerzální Bůh nám klade v...
09.05.2010 12:10

Co je a co znamená mentální polarita?

Mentální polarita je aktivní Vědomí a pasivní Podvědomí z hlediska kvalitativního působení  sil v Duchu. Elektrické a magnetické fluidum reprezentují obě polarity v mentální oblasti z hlediskakvantitativního působení těchto sil v Duchu a celé mentální oblasti.
09.05.2010 11:45

Co je mentální matrice a její funkce?

Mentální matrice (MM), event. čtyřpólový magnet (živly vyšší DT + nižší DT) je spojovacím článkem mezi mentálním a astrálním tělem, je to nejjemnější akášická látka, která řídí funkce ducha. Je stvořena z nejjemnější duchovní akášické látky, která v lidském těle existuje. Mentální matrice (MM),...
09.05.2010 11:34

Jak působí mentální a astrální látka na duchovní mysl?

Mentální a astrální látky působí prostřednictvím dojmů (vnímání) na duchovní mysl (DT), která ze všech sfér prostřednictvím mentální matrice (IST + vyšší DT) dochází až  k vědomí ducha (V - LD). V mentální látce působí mimo čas a prostor, v astrální sféře v prostoru. Duch(LD) zpracovává...
09.05.2010 11:24

Co je zralost ducha a co je vrcholný cíl vývoje ducha?

Zralý duch, je především probuzený duch (LD), který došel k poznání a přesvědčení, že je částí božského principu, a hledá proto cestu, pramen, aby se s tímto nejvyšším božským principem ztotožnil. Vysoce vyvinutý duch se již s božským principem ztotožnil cestou svého vnitřního Krista (ŽD) a...
09.05.2010 11:15

Co je osudovost a co je účelem osudovosti v mentální sféře?

Všechny myšlenky, obrazy, dojmy atd., jako příčiny náležející do mentální sféry, jsou pečlivě a přesně vnášeny, zaznamenávají se ve světě příčin v mentální sféře, aby se mohly vytvářet podle své vnitřní hodnoty, pozitivní nebo negativní, příslušných zákonitých účinků nebo následků, které mají...
08.05.2010 23:48

Boží vůle

LK: Vážení čtenáři, dovoluji si v následujících řádcích použít  slova mě osobně velice blízkého Srí Chinmoye. Již dlouho se s ním stýkám nefyzickou formou na rovině  intuitivně soucitného těla (IST), skrze Chrám Duchovního Srdce (CHDS).Znal jsem ho velice dlouho před tím než jsem...
08.05.2010 13:39

Trojjediný Bůh

Bůh s námi – Ježíš Kristus Ať byly zkušenosti Boží blízkosti u Izraele sebeintenzivnější a obrazy, v nichž zachycovali svá očekávání sebeodvážnější, Bůh přeci překonal i ta nejodvážnější očekávání a naděje: stal se člověkem. Ježíš („Bůh je spása“) je Immanuel („Bůh je s námi“). V něm se...
08.05.2010 13:37

Lze Boha dokázat?

To, co si 60 až 80 procent současníků představuje pod pojmem Bůh, Bohu díky neexistuje. (K. Rahner) Řada našich čtenářů k předchozím dvěma dopisům zřejmě namítne: „To, co jsem si v nich přečetl, můžu podepsat. V tom jsem se poznal. Ani já nemohu věřit, že tento život nemá žádný smysl – přestože,...
08.05.2010 13:34

Falešné představy o Bohu

Protože nemůžeme poznat Boha takového, jaký opravdu je, nelze se divit, že existuje spousta falešných představ o Bohu, které zkreslují náš pohled na Boha. Snad je to i vina některých „věřících“, že se objevují představy o Bohu, na něž nemůže přistoupit žádný myslící člověk. Mnoho lidí neodmítá...
08.05.2010 12:20

Co je a co není Bůh?

Související: Falešné představy o Bohu Lze Boha dokázat? Trojjediný Bůh
08.05.2010 10:40

Jak působí akášický princip na mentálni úrovni?

Akášický princip působí v mentální sféře mimo prostor a čas jako svět příčin. Je to nejvyšší, nepochopitelná, nezvládnutelná síla, která všechno vytvořila a také vše řídí.   V člověku vstoupí v mentální sféře v platnost jako nejvyšší, vládnoucí a řídící akášický princip v mentální...
08.05.2010 10:13

Čím lze nahradit cvičení? Jaký smysl mají cvičení?

Cvičení můžeme nahradit meditací, autosugescí, vírou, modlidbou, sebepozorováním (introspekcí), ušlechtilými činy, odříkáním, moudrostí, věděním, mlčením, láskou a pokorou, kombinací výše uvedeného.....   Cvičeními zušlechťujeme, zdokonalujeme a posilujeme svého Ducha, Duši a Hmotné tělo....
08.05.2010 09:46

Co je koncentrace, meditace, fixace, konteplace, fantazie?

Koncentrace (soustředění) je neustálé pevné držení bodu, věcí, bytostí, abstraktní představy, myšlenky, obrazu, pocitu atp. Dělíme je podle časového rozpětí do tří stupňů. 1. stupeň - je nepřetržitá koncentrace v délce trvání dvanáct sekund a jmenuje se Dharana 2. stupeň - je nepřetržitá...
07.05.2010 08:58

Jaký je rozdíl mezi elektrickým a magnetickým vlivem a jejich účinkem?

Elektrický vliv se u nás projevuje v cholerickém temperamentu a ve vůli, magnetický vliv v melancholickém temperamentu a ve víře.(Víra je schopnost stáhnout své zaměření na předmět-objekt  zájmu tak intenzivně, že ostatní objekty a vůbec okolí jakoby přestane existovat. Pak může dojít k...
07.05.2010 08:22

Jaký je elektrický a magnetický vliv a jeho příčiny?

Pokud na nás působí a ovlivňuje nás elektrické fluidum (různé zdroje elektromagnetického charakteru s projevem světelným,expanzivním a elektrickým), působí v nás živel ohně silněji a tím způsobuje z hlediska pozitivního působení pocit horka a nebo jsme ve zvýšené míře činní, přičinliví, aktivní....
06.05.2010 21:01

IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - 3.díl

neboli: "Integrovaná  Harmonizace a Komplexně Integrovaná Harmonizace vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí."   ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Štítná žláza (latinsky: glandula thyroidea) je endokrinní žláza laločnaté stavby, umístěná na kraniálním konci průdušnice. Někdy zasahuje až na hrtan....
06.05.2010 08:11

Co je genialita Astrálního Těla

Genialita Astrálního Těla = AT (CET +AM vyšší + MM nižší) spočívá v prolnutí  AT nejvyššími božskýmí cnostmi, které odpovídají čtyřem základním živlům. Získáním této geniality v AT se člověk stává Bohočlověkem a   tento stav  je výsledkem usilovné práce na sobě. Jedná se pak o...
06.05.2010 00:19

Co je Ida, Pingala a Šušumna v Astrálním Těle a jejich funkce z astrálního hlediska?

Ida je elektrické a Pingala magnetické fluidum. Obě protékají prostřednictvím akášického principu Šušumnou, která se od nejvyššího elementárního centra Sahasrara (7.čakra), nacházejícího se na temeni hlavy, rozprostírá podél páteře a všechna elementární centra spojuje až k Muladhara čakře (1....
05.05.2010 23:17

Odpovědi na některé otázky, nejen pro Jirku ...

LK: Vážení čtenáři, neustále slyším, jak si někteří naši spolubližní stěžují na bolesti v zádech v „kritických dnech transformačních příznaků“ v posledních měsících především díky působení Měsíce. Mají různé bolesti hlavy, závratě, tendence ke ztrátě Vědomí. Takže se nebudu nad tím pozastavovat...
05.05.2010 21:12

Co je sebevědomí, Vědomí vlastního Já?

Sebevědomí je stav, kdy si uvědomujeme, kdo jsme.Znamená to, že v mentální oblasti  se ztotožňujeme s nejvyššími božskými myšlenkami, s věčným duchem, který v nás existuje. (Vědomí Já v  Lidském Duchu, jdoucí do Vědomí Já Jsem v Božím Duchu)        Vědomí...
04.05.2010 23:59

Otevíráme novou sekci "Otázka dne"

Redakce: V nabídkové liště horní části stránky jsme přidali novou sekci nazvanou "Otázka dne". Zde bychom Vám chtěli co nejčastěji (ideálně samozřejmě denně :-) ... ) přinášeli kratší odpovědi, vysvětlení, definice na různé otázky, které třeba bereme automaticky, avšak mnozí i v těchto pojmech...
04.05.2010 23:17

Co je podvědomí ?

Podvědomí je zrcadlem všech našich negativních vlastností a nachází se v astrálním těle v mezimozečku. Neovládané podvědomí je naším nepřítelem. Působí především v noci bez času v prostoru, když tělo a normální vědomí odpočívají. Ovládáme ho pomocí autosugesce, když mu dáme krátce před usnutím...
02.05.2010 22:20

Jsou lidé "tak skvělými hráči" nebo jen masochisty ?

Redakce : Za velmi zajímavé, obsahově přínosné a hlavně zapadající do témat, která řešíme i na našem webu, považujeme například některé články/promluvy P. Chobota na stránkách https://www.petr-chobot.eu/. Pro ukázku jsme tentokrát zvolily text "Silové místo Cumpanam (Peru, ...
02.05.2010 10:20

Jak na negativní pocity, zkratovitost, agresivitu ve svém okolí ?

LK: Vážení čtenáři, žijeme dneškem a proto i k aktuálnímu dění bychom měli zaujímat stanoviska. Již v pátek ráno a odpoledne, když jsem jel po dálnici, tak jsem zaznamenal, že řidiči jsou nějací divní. Včera to samé a při návratu domů, jsem sám zaznamenal obrovský odběr energie do okolí. Dostával...
30.04.2010 16:42

Čakry a naše vztahy k druhým lidem

LK: Vážení čtenáři, dovoluji si Vám zde nabídnout takový malý přehled toho co všechno může energie z Vašich čaker jak se říká natropit, jak interaguji se svým okolím a jak jsou jím ovlivňovány. Zde předkládám bez úprav text z knihy „ Kundalini a čakry“ od G.L.Paulson, protože mám pocit, že je zde...
28.04.2010 11:48

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 4.díl

Jak jsem již napsal v předešlém článku je nutno dosáhnout následující: a)      Očistit se na všech úrovních Trojjediného Těla (3JT) b)      Harmonizovat všechny úrovně 3JT + aktivovat plně IST (Intuitivně Soucitné...
28.04.2010 11:30

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 7.díl

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup   V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1] :   VÝCVIK  A  PRÁCE S FLUIDY ELEKTRICKE A...
27.04.2010 20:27

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 3.díl

Jak jsem již napsal v předešlém článku je nutno dosáhnout následující: a)      Očistit se na všech úrovních Trojjediného Těla (3JT) b)      Harmonizovat všechny úrovně 3JT + aktivovat plně IST (Intuitivně Soucitné...
27.04.2010 19:58

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 6.díl

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup   V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1] :   VÝCVIK  A  PRÁCE S ÁKAŠISTICKÝM...
27.04.2010 19:35

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 5.díl

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1] :   STUPŇOVÁNÍ PRÁCE SE ŽIVLOVÝMI ENERGIEMI V této kapitole rozšíříme svoji...
26.04.2010 21:48

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 2.díl

Luděk Kováč: V minulém článku jsem popsal jak očistit 3JT na všech jeho úrovních. Dnes budeme pokračovat dalším bodem a to :   Harmonizovaní všech úrovní 3JT + plná aktivace IST (Intuitivně Soucitné tělo) Harmonizace jednotlivých těl 3JT a pak jako celku je velice důležitý krok pro Vzestup,...
26.04.2010 14:33

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 4.díl

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1]...
26.04.2010 14:13

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 3.díl

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1]...
24.04.2010 17:02

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 1.díl

LK: Jak jsem slíbil v článku Pozitivní myšlení a vnitřní připravenost k VZESTUPU budeme dnes řešit jak dosáhnout vnitřní připravenost ke Vzestupu.   Nejprve si však budeme muset položit základní motivační otázky: „Co vlastně chci a mám dosáhnout?“ „ Proč vlastně to mám dosáhnout?“ „Co vlastně...
23.04.2010 21:44

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 2.díl

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1]...
23.04.2010 20:37

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 1.díl

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1]...
22.04.2010 23:07

Údajně silné energie udeřily v posledních dnech - co s tím ?

LK: Jak jsem se dozvěděl z dobře informovaného zdroje (www.osud.cz) v posledních dnech lidé ztrácejí vědomí a kolabují. Protože nemám ve svém okolí nikoho, komu by se toto dělo, tak budu předpokládat, že tomu tak opravdu je a lidé potřebují pomoci. Pomoc nebude spočívat v tom, že...
22.04.2010 22:19

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 14.díl

LK: V této čtrnácté části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik na příslušné úrovni, abychom byli schopni sami sebe...
21.04.2010 23:21

Pozitivní myšlení a vnitřní připravenost k VZESTUPU

Luděk Kováč: Než začnu toto téma rozvíjet, musím se přiznat, proč zrovna toto téma se stalo aktuálním k psaní tohoto článku. Viděl jsem jednu diskusi, ve které se velice zásadním způsobem rozebíralo „Pozitivní myšlení“. Zjistil jsem, že nemá cenu přispívat do diskusí, kde není možné učinit třeba i...
21.04.2010 20:03

Tradiční čínská medicína v souvislostech - 6.díl (žlučník)

TČM  a hlavní orgány v lidském těle, jejich funkce, význam a důsledky jejich nevyrovnanosti z hlediska nevyrovnanosti energií, emocí a vnějších vlivů Čerpáno z knihy „Klasická čínská medicína - základy teorie“ od pana Vladimíra Anda, který napsal celý soubor těchto ...
20.04.2010 10:32

Návrat k Bráně času

    Události se dějí, události nás ovlivňují a události nás usvědčují. Dalo by se říci, že každá událost ke které dojde, vypovídá o nás samotných skrze příčiny, ve kterých se zrodila a následky, které vyvolala. O událostech se mluví, o událostech se píše a o událostech se...
20.04.2010 09:59

Fenomén roku 2012 ve Vědomí lidí dnes

Fenomén roku 2012 ve Vědomí lidí dnes převzato z www.osud.cz :   Toto téma je diskutováno v mnoha úrovních a je předmětem obrovského zájmu médií. Téma je tak přitažlivé, že pro některé jedince se stalo magnetem osobního zviditelnění. Vymýšlí různé koncepce, jak to bude a čím více se jim daří...
19.04.2010 21:42

Sopečná činnost a zemětřesení jako projev myšlení a chování lidí

Vážení čtenáři, rozhodli jsem se Vám lehce přednést něco z nauky rosekruciánského laika Maxe Heindla [ 2 ] z kapitoly „ Konstituce Země a vulkanické erupce“, aby jste trochu pochopili - bylo vám jasněji, že přírodní síly nejsou příčinou těchto dějů (vulkanická činnost a zemětřesení), ale...
18.04.2010 20:37

Tradiční čínská medicína v souvislostech - 5.díl (játra)

TČM  a hlavní orgány v lidském těle, jejich funkce, význam a důsledky jejich nevyrovnanosti z hlediska nevyrovnanosti energií, emocí a vnějších vlivů Čerpáno z knihy „Klasická čínská medicína - základy teorie“ od pana Vladimíra Anda, který napsal celý soubor těchto ...
17.04.2010 17:37

Průvodce Nulovou zónou

Tým Rahunty : Protože se nebráníme ani materiálům jiných autorů/zdrojů, pokud nejde zrovna o channelingové slátaniny (s každým druhým slovem obecně o lásce, světle, míru apod.), přetiskujeme z webu www.novadoba.estranky.cz níže uvedený článek. Tento článek je překladem ze zdroje, který si říká...
16.04.2010 20:13

Tradiční čínská medicína v souvislostech - 4.díl (tlusté střevo)

TČM  a hlavní orgány v lidském těle, jejich funkce, význam a důsledky jejich nevyrovnanosti z hlediska nevyrovnanosti energií, emocí a vnějších vlivů Čerpáno z knihy „Klasická čínská medicína - základy teorie“ od pana Vladimíra Anda, který napsal celý soubor těchto ...
15.04.2010 11:05

Tradiční čínská medicína v souvislostech - 3.díl (plíce)

TČM  a hlavní orgány v lidském těle, jejich funkce, význam a důsledky jejich nevyrovnanosti z hlediska nevyrovnanosti energií, emocí a vnějších vlivů Čerpáno z knihy „Klasická čínská medicína - základy teorie“ od pana Vladimíra Anda, který napsal celý soubor těchto knih...
12.04.2010 22:47

Reportáže z návštěv jeskynní mytologie od J.Schmidta - 10.díl

Strom života- prolínání       První z myšlenkových uzlů, ke kterým nás uspořádání kosmu vede, je spojení projevené a duchovní sféry. Něco málo už bylo v předešlých článcích naznačeno, přesto si tato otázka zaslouží větší pozornost. To co posuzujeme, je onen...
11.04.2010 18:33

Tradiční čínská medicína v souvislostech - 2.díl (žaludek)

TČM  a hlavní orgány v lidském těle, jejich funkce, význam a důsledky jejich nevyrovnanosti z hlediska nevyrovnanosti energií, emocí a vnějších vlivů Čerpáno z knihy „Klasická čínská medicína - základy teorie“ od pana Vladimíra Anda, který napsal celý soubor těchto knih...
10.04.2010 18:45

Tradiční čínská medicína v souvislostech - 1.díl (slezina)

TČM  a hlavní orgány v lidském těle, jejich funkce, význam a důsledky jejich nevyrovnanosti z hlediska nevyrovnanosti energií, emocí a vnějších vlivů Čerpáno z knihy „Klasická čínská medicína - základy teorie“ od pana Vladimíra Anda, který napsal celý soubor těchto knih...
10.04.2010 18:40

Tradiční čínská medicína v souvislostech - úvod

     Otevíráme nový seriál článků, který vychází z Tradiční čínské medicíny (TČM). Proč právě TČM ? Především proto, že na lidské tělo nahlíží unikátním způsobem a to v souvislostech vzájemného ovlivňování energií, emocí a vnějších vlivů. Právě v dnešní tzv....
08.04.2010 21:42

IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - 2.díl

neboli: "Integrovaná  Harmonizace a Komplexně Integrovaná Harmonizace vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí."    HYPOFÝZA Je centrální endokrinní žláza, do velké míry nadřazená všem ostatním žlázám s vnitřní sekrecí v těle. Hypofýza (podvěšek mozkový, glandula...
06.04.2010 20:47

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 13.díl

LK: V této třinácté části budeme pokračovat  v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik na příslušné úrovni, abychom byli schopni...
02.04.2010 17:11

Otec

Luděk Kováč: Dostal jsem od jedné dlouholeté pozemské přítelkyně a Bratra tam od nás tento příběh k zamyšlení. Nebudu to přeposílat a protože to mohu zveřejnit, tak to raději udělám v den Velkého Pátku, je to vhodný čas k zamyšlení....   Je pátek odpoledne a ty se autem vracíš domů. Ladíš...
29.03.2010 20:41

Technická přestávka na našem webu do Velikonoc

Z provozních důvodů - jiných povinností administrátora pro tento týden, budeme nejspíše pokračovat s dalšími články až po Velikonocích - tedy od 6.4.2010. Děkujeme za pochopení - Tým Rahunty.
29.03.2010 20:33

Nové studijní materiály

V sekci "Studijní materiály" jsme přidali další velmi důležité soubory. Tentokrát se týkají meridiánů a jejich vztahu k orgánovým hodinám. Dávají do souvislosti vlastnosti, pocity vztažené k jednotlivým orgánům/meridiánům a projevy jejich nerovnováhy v průběhu běžného dne. Doporučuje začít...
25.03.2010 17:14

Nové studijní materiály

V sekci "Studijní materiály" jsme přidali další soubory. Kromě důležitého souboru Vnitřní struktura-MET.pdf (tedy Materiálně Éterické Tělo) jsou to základní informační přehledy dvojic hlavních orgánů lidského těla (Ledviny a Močový měchýř.pdf, Perikard a Tři ohně.pdf, Plíce a Tlusté...
25.03.2010 16:19

Reportáže z návštěv jeskynní mytologie od J.Schmidta - 9.díl

Strom života – teorie     Ve vnější rozetě květu života je vepsáno toto: Ze tmy a chaosu, se zrodil udržovatel učení nového věku prozření, které zachytí, svatý konající lid boží. (CH, T, J , L, N, S, A, C, Q, H, V, Z). Tato myšlenka snad nejlépe ze všeho vystihuje, proč...
23.03.2010 17:48

Nové studijní materiály

V sekci "Studijní materiály" Vám předkládáme další sérii velice zajimavého studijního materiálu v podobě: a) Neurobiologie - zde máte možnost se seznámit se základy tohoto oboru použitelné pro naší práci b) TČM skripta - zde máte možnost čerpat velice podrobně z přehledů dráhových bodů...
23.03.2010 13:27

IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - 1.díl

  Integrovaná Harmonizace a Komplexně Integrovaná Harmonizace (IH a KIH) vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí. LK: Jak jsme již předeslali  v úvodním dílu, začínáme nový seriál, který by měl navazovat na seriál „Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí“ (MKS), a ve...
21.03.2010 12:06

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 12.díl

LK: V této dvanácté části budeme pokračovat  v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále  popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik na příslušné úrovni, abychom byli...
20.03.2010 18:27

Zamyšlení nad přístupy k duchovnímu poznání

Někteří jedinci, kteří touží vyniknout za každou cenu, se snaží vytvořit něco „Nového“ - viz NDC pana Nováka, ale i jiní. (Nebojte se - nebude to o něm.) Jejich novost spočívá pouze v přemalování štítu a nalepením nových soudobě moderních přípon nebo značek, například „bio“, „My lidé 2....
18.03.2010 15:59

IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - úvod

Integrovaná  Harmonizace a Komplexně Integrovaná Harmonizace (IH a KIH) vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - úvod  Luděk Kováč: Dnešním dnem začínáme nový seriál, který by měl navazovat na seriál „Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí“ (MKS), a ve kterém na...
17.03.2010 16:52

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 11.díl

LK: V této jedenácté části budeme pokračovat  v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále  popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik na příslušné úrovni, abychom byli...
16.03.2010 16:34

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí – 8b.díl (doplněk)

LK : V tomto doplňku najdete to, co bychom museli v podstatě neustále opakovat a zabíralo by to zbytečně místo v jednotlivých dílech seriálu. Každý z Vás kdo praktikuje, nebo bude praktikovat, se může vždy podívat a podle příslušného těla, roviny, čakry se orientovat, jak...
16.03.2010 11:01

Reportáže z návštěv jeskynní mytologie od J.Schmidta - 8.díl

Strom života – představa     Představa je pozoruhodná záležitost, která do písmene naplňuje to, co bylo v předchozích článcích řečeno. Pomocí zvuku popisuje obraz a pomocí obrazu popisuje zvuk. Skládá jednotlivé informace na základě zvolené konstrukce, bez ohledu...
15.03.2010 20:50

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 10.díl

Luděk Kováč : V této desáté části budeme pokračovat  v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále  popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik na příslušné úrovni, abychom...
15.03.2010 16:40

Význam velkého a malého Plexu

Luděk Kováč: V 9. 10. a 11. díle Mikrokosmického komunikačního spojení na úrovní Vědomí probíráme MS- Mentální Sféru Mikrokosmu a v 10. dílu se zabýváme  DT -Duševním Tělem. Proto je dobré si některé věci ozřejmit z hlediska dalších souvislostí, které jsou velice dobře popsány...
13.03.2010 20:58

Reportáže z návštěv jeskynní mytologie od J.Schmidta - 7.díl

Strom života - Šin       Třetím z trojitých znaků je písmeno Šin. Trojitý znak, nebo jak jej nazývá Sefer Jecira trojitá matka, není zcela přesné označení. Správně by jejich pojmenování znělo trojitý trojznak. Tady se posouváme k samotné podstatě utváření, kdy...
11.03.2010 21:37

Reportáže z návštěv jeskynní mytologie od J.Schmidta - 6.díl

Strom života – vlastnosti     Prvním z vhledů do duchovního světa, kterým musíme projít, je svět utváření. Je to ona rovina od jednoho nejzazšího konce k druhému. Světlo – tma, dobro – zlo, začátek – konec. Svět jehož zákonitosti se pokouší popsat mnoho duchovních...
10.03.2010 11:30

Nová videa a studijní materiály

V sekci Video jsme doplnili několik videí k Meditacím na živly a Harmonizaci čaker. V sekci studijních materiálů jsme přidali soubory SEBELÉČENÍ A VÝZNAM ČAKER.pdf a Srdeční čakra - 7 srdcí.pdf
09.03.2010 20:05

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 9.díl

LK : V této desáté části budeme pokračovat  v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále  popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik na příslušné úrovni, abychom byli...
08.03.2010 23:05

Reportáže z návštěv jeskynní mytologie od J.Schmidta - 5.díl

Strom života – Mem     Písmeno Mem je druhým z trojitých znaků. V uspořádání kosmu by mu náleželo místo představující hmotnou část. Nikoliv však pouze v onom uchopitelném pojetí, ale všechny hmotné projevy...
08.03.2010 12:05

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 8a.díl

LK : V této osmé části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik,abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně...
06.03.2010 20:53

Reportáže z návštěv jeskynní mytologie od J.Schmidta - 4.díl

Strom života – Hvězdy v očích     Co že to vlastně člověk stále hledá? Odpovědi? Za svůj život jsem přišel jen na málo věcí, ale asi ta nejdůležitější, byla odpověď na otázku proč. Protože když hledám, dokážu soustředit veškerou energii do myšlenky. Protože když...
05.03.2010 21:31

Energetická centra v našem těle - hlavní ČAKRY

Protože se v následujících dílech našeho seriálu Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí budeme dosti věnovat mnoha méně známějším čakrám, neuškodí si zopakovat informace o sedmi hlavních čakrách. Pro tento účel přebíráme poměrně dobrý a obsažný popis ze stránek www.laznebuchlovice.cz ....
03.03.2010 20:40

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 7.díl

Luděk Kováč : V této sedmé části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí, především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik, abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně...
02.03.2010 22:25

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 6.díl

LK: V této šesté části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik,abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně...
01.03.2010 21:00

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 5.díl

Luděk Kováč: V této páté části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí, si popíšeme způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik, abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně...
01.03.2010 16:45

Reportáže z návštěv jeskynní mytologie od J.Schmidta - 3.díl

Strom života - Tarot     Na své cestě za pochopením se na chvilku zastavíme u Tarotu. Přesto, že jej má mnoho lidí spojený s pokoutným věštěním a naše důvěra v něj klesá s počtem neuskutečněných předpovědí, jedná se o propracovaný systém, jehož původ se...
26.02.2010 23:10

Čtenářka Juditka a její cvičení s úrovněmi vědomí

Luděk Kováč: Dnes jsem dostal od své dlouholeté duchovní přítelkyně Skypem  zprávičku, která mne potěšila. Obzvláště když někdo, kdo se na vás obrací často s prosbou o pomoc, radu i přátelské slovíčko, něco pěkného zažije a vy víte, že tato duchovní přítelkyně pracuje, hledá a pomalu...
26.02.2010 22:30

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 4.díl

  Luděk Kováč : V této čtvrté části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí a především si popíšeme způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik,abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a...
25.02.2010 18:37

Reportáže z návštěv jeskynní mytologie od J.Schmidta - 2.díl

Strom života – Alef Když už naši předci seděli u ohně a z nudy vymýšleli matematiku, astrologii, numerologii a všechny ty člověku obdělávající půdu a lovící mamuty prospěšné záležitosti, museli nutně najít formu, jak svoje poznatky...
23.02.2010 22:35

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 3.díl

Luděk Kováč: V této třetí části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí, tak abychom se postupně dostali k možnosti spojení s jednotlivými Hmotnými Body, jejich Energetickými Krystaly a příslušnými Nulovými Body.   Nejprve si musíme...
22.02.2010 19:40

Reportáže z návštěv jeskynní mytologie od J.Schmidta - 1.díl

Úvodem : Vážení přátelé a čtenáři, zahajujeme druhý typ seriálu pod názvem "Reportáže z návštěv jeskynní mytologie", ve kterém Vás bude pan Jaromír Schmidt zajímavým způsobem seznamovat s mnoha informacemi, které jste sice slyšeli či viděli, ale nyní je poznáte jinak. Ve své podstatě navazuje na...
21.02.2010 18:50

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 2.díl

Luděk Kováč : V této druhé části přejdeme na systém spojení různých úrovní Vědomí, ale úplně nejdříve si lehce osvětlíme (pro mnohé připomeneme), jak je tvořeno Vědomí z hlediska zmiňované Kvantity a Kvality. V člověku je tvořeno Vědomí energeticky ze čtyř základních projevů,...
20.02.2010 18:39

Diskuse na Rahuntě inspirovala Míru Schmidta k poutavému příspěvku

e-mail: 20.2. 2010, 09:51, od : Míra Schmidt Dobrý den.     Právě jsem si četl "obecnou diskuzi" a Váš poslední příspěvek, mi doslova přihnal smích do tváře. Fakt jsem se pobavil o to hlavně při vzpomínce na dětství. Opravdu v tom bylo kouzlo a okouzlení , když člověk otevíral...
20.02.2010 13:43

Sofie : Proč ta nevraživost, kde se ztratila tolerance, spolupráce, přijetí, ...?

Průvodní slovo (Pavel Nodl): Od čtenářky Sofie jsme skrze naší mailovou schránku dostali i kritičtější ohlas na naše působení, konkrétně na "ostřejší" vyjádření Luďka Kováče k článkům pana Jiřího Nováka. Tyto a podobné kritičtější ohlasy, pokud budou mít "hlavu a patu", ne jen formu výkřiků o...
19.02.2010 21:19

Zamyšlení nad stavem českého duchovního "rybníčku" od "Pavlosi"

Průvodní slovo (Pavel Nodl): čtenář, který se naší redakci představil, ale preferuje použití nicku "Pavlosi" sepsal úvahu - zamyšlení, které se zabývá zejména stávající internetovou duchovní sférou a opakující se debatou zda za "duchovní informace" platit či ne.   Dobrý den pro...
19.02.2010 12:17

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 1.díl

Luděk Kováč : Jak jsem Vám slíbil, seznámím Vás  po teoreticko-praktické stránce s možnostmi vnitřního a časem i vnějšího spojení na úrovních Vědomí. O co se jedná ?  Jak jistě víte vše ve Stvoření a i Bytí  lze definovat podle úrovně Kvantity a Kvality. Obě složky jsou...
19.02.2010 12:07

Začínáme nový seriál : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí

Vážení návštěvníci a čtenáři, dnešním dnem začínáme publikovat náš pohled na struktury Mikrokosmu a časem i Makrokosmu. V tomto seriálu se budeme snažit o co největší využití  multimediálních prostředků , které lze na internetu a webu použít. Seriál "Mikrokosmické  komunikační...
18.02.2010 19:43

Zajímavá debata s Mírou Schmidtem

Průvodní slovo (Pavel Nodl): Jako jednu z prvních reakcí na vyjádření Luďka Kováče a naše záměry (mé a kolegy) na www.rahunta.cz jsme obdrželi do e-mailové schránky rahunta@seznam.cz i velice zajímavý příspěvek od čtenáře Míry Schmidta, z kterého se rozvinula krátká debata. Jeho...
18.02.2010 12:30

Poděkování Jirkovi Maškovi za zveřejnění našich stránek

Touto veřejnou formou děkujeme Jirkovi Maškovi a jeho stránkám www.osud.cz za zveřejnění naší odpovědi na jeho článek + upozornění ohledně spuštění našich vlastních, úplně nových web stránek  www.rahunta.cz. Jiřího M. tímto vstřícným krokem můžeme považovat vlastně za „Osudového Kmotra“...
18.02.2010 01:39

Uvítání (Proč, Co, Kdy, Kde, Jak ?)

Vážení  přátelé  a  příchozí čtenáři , vítáme Vás na našich  nově otevřených webových stránkách. V tomto úvodním článku Vás seznámíme  s budoucím nosným programem těchto stránek:     1. PROČ  a jaké jsou cíle? 2. CO je obsahem  a o co...
16.02.2010 10:05

Reakce Luďka Kováče na článek Jiřího Maška

V další reakci, na v předchozích článcích proběhlou polemiku mezi mnou a Jiřím Novákem, se k tématu vyjádřil i Jiří Mašek v článku na svém serveru www.osud.cz nazvaném : Vždy, když se střetnou ega, ostatní mají příležitost zůstat neutrální a nakonec zatleskat  . Níže je již uvedena rovnou má...
15.02.2010 20:49

Úvod ke studijním materiálům

Ve sloupci vlevo naleznete postupně rozšiřující seznam studijních materiálů. Jako jeden z prvních uvádíme velmi obsažný a souhrný materiál "Tajemstvi_Amenti1" , který je dobrý pro základní přehled kdo je kdo a o co komu zde na Zemi vlastně jde. Dalším zajímavým materiálem je : ...